Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Zaloguj
This Logo Viewlet registered to Business4 Theme
Jesteś w: Start Licencjonowanie Symantec Express Program

Symantec Express Program

Symantec Express jest programem licencjonowania przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących prostej metody zakupu małej liczby licencji, bez czasochłonnej roboty papierkowej. Firmy mogą nabywać zarówno oprogramowanie, jak i wsparcie techniczne. Obowiązuje przy tym zasada, że im więcej licencji zamawianych jednorazowo, tym większe upusty cenowe.

Spis treści

 

Dla kogo przeznaczony jest program Express

Program licencjonowania Express przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:
 • nabywają od 1 do 500 licencji,
 • używają nabywanych produktów w kraju, w którym został dokonany zakup.

Powrót do spisu treści

 

Najważniejsze zasady

 • Niski minimalny poziom zakupów (1 licencja serwerowa S lub 5 licencji desktopowych).
 • Dostęp do wszystkich produktów Symanteca i usług wsparcia technicznego.
 • Prosta autoryzacja, zasady i warunki umieszczone na certyfikacie.
 • Łatwy zakup – bez podpisywania kontraktów i umów.
 • Proste zasady łączenia licencji
 • Przedziały ilościowo-cenowe – im większy jednorazowy zakup, tym niższa cena jednostkowa
 • Łatwa dostępność poprzez sieć Partnerów Symantec
 • Proste zasady zamawiania – w momencie składania pierwszego zamówienia generowany jest unikatowy numer SAN (Symantec Agreement Number), który może być używany do zarządzania licencjami, w tym do dokonywania odnowień licencji

Powrót do spisu treści

 

Przedziały ilościowo-cenowe

 

PRZEDZIAŁYILOŚCI
S 1
A 5 - 24
B 25 - 49
C 50 - 99
D 100 - 249
E 250 - 499
F 500 - 999
G* 1000 - 2499
H* 2500+

 

S - licencja serwerowa
* - klienci mogą uzyskać dodatkowe profity dla zamówień >= 1000 licencji.


Powrót do spisu treści

 

Odnawianie licencji

 • Klienci są informowani na 60 do 90 dni przed upływem terminu odnowienia.
 • Partnerzy Symanteca są informowani w tym samym czasie, dzięki czemu mogą zaoferować pomoc przy odnawianiu.
 • Dla każdego odnowienia jest generowany numer Quote ID służący do śledzenia zamówienia.
 • Powiadomienia o potrzebie odnowienia zawierają dodatkowe informacje służące uproszczeniu procesu odnawiania:
  • Symbol licencji odnowieniowej
  • Numer Quote ID
  • Numer SAN (Symantec Agreement Number)
  • Sugerowane ceny odnowień
  • Data początkowa i końcowa okresu odnowieniowego
  • Liczba licencji odnowieniowych

Powrót do spisu treści

 

Usługi wsparcia technicznego

 • Basic Maintenance
  Jest to podstawowy poziom wsparcia technicznego dla klientów, którzy korzystają z oprogramowania Symanteca w sytuacjach nie wymagających stałego wsparcia.
  Usługa Basic Maintenance oferuje:
  • Dostęp do najnowszych wersji, poprawek i uaktualnień
  • Telefoniczny dostęp do centrum pomocy technicznej podczas godzin pracy.
 • Essential Support
  Jest to dostęp do pomocy technicznej w reżimie 24x7x365.
  Usługa Essential Support oferuje:
  • Przyspieszony czas reakcji i stały dostęp do ekspertów Symanteca
  • Dostęp do najnowszych wersji, poprawek i uaktualnień

Powrót do spisu treści

 

Dostęp do oprogramowania

 • Poprzez zakup nośnika z oprogramowaniem.
 • Online poprzez witrynę FileConnect Website.
  Lista oprogramowania dostępnego na witrynie FileConnect znajduje się tutaj.

Powrót do spisu treści

 

Instytucje edukacyjne

W ramach programu Express dostępne są specjalne licencje edukacyjne. Ceny licencji edukacyjnych są bardzo obniżone w stosunku do licencji komercyjnych.
Licencje edukacyjne występują wyłącznie na jednym poziomie ilościowo-cenowym.

Licencje te przysługują poniższym instytucjom:
 • Szkoły publiczne i prywatne, uniwersytety, uczelnie wyższe, instytucje naukowe, badawcze i techniczne, które są w całości lub w części finansowane ze źródeł publicznych lub też, które są uznane/honorowane przez Kuratorium Oświaty i/lub Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
 • Szpitale, biblioteki oraz muzea będące w całości własnością wymienionych powyżej instytucji edukacyjnych oraz przez nie zarządzane,
 • Biblioteki publiczne i muzea państwowe,
 • Zarejestrowane instytucje charytatywne.

Powrót do spisu treści

 

Instytucje rządowe

W ramach programu Express dostępne są specjalne licencje rządowe. Ceny licencji rządowych są bardzo obniżone w stosunku do licencji komercyjnych.
Licencje rządowe występują wyłącznie na jednym poziomie ilościowo-cenowym.

Licencje te przysługują poniższym instytucjom:
 • Organy władzy państwowej,
 • Ministerstwa i podległe im jednostki resortowe,
 • Terenowa administracja rządowa,
 • Administracja samorządowa,
 • Agendy i agencje rządowe, urzędy państwowe, komisje, rady,
 • Organy kontroli i ochrony prawa, policja, wojsko, prokuratury, sądy,
 • Państwowe osoby prawne z wyłączeniem: przedsiębiorstw i banków państwowych, państwowych spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych objętych Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • Jednostki publicznej służby zdrowia (szpitale, przychodnie, kliniki, ZOZ-y, NFZ).

Powrót do spisu treści

 

Kontakt w sprawach Express

Wszelkie pytania dotyczące usług związanych z opisywanymi zagadnieniami prosimy kierować poprzez dedykowany formularz do wysyłania zapytań lub email (dostępne w sekcji "Odnośniki" poniżej).

Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerami:
(32) 2714219
(32) 2716974

Powrót do spisu treści

Załączniki
Odnośniki
Podobne elementy
Symantec Rewards Program
Akcje Dokumentu